Diving Club Nha Trang Fun Divers
+84767077893 Whatsapp / Zalo
Cart 0 $0

Adventure travel and diving in Vietnam, Nha Trang

Small dive groups

Online and Frontal bookings

Code: REF2

Cập nhật những kĩ năng lặn.

$80 $86
Saving money: $6 (7%)

Việc cập nhật các kỹ năng lặn là cần thiết nếu bạn là một thợ lặn được chứng nhận và không lặn trong hơn 6 tháng.

Cập nhật các kĩ năng lặn với bình hơi

Việc cập nhật các kỹ năng lặn là cần thiết nếu bạn là một thợ lặn được chứng nhận và không lặn trong hơn một năm.

Bạn sẽ đi qua một buổi tóm tắt lý thuyết và kỹ năng lặn với một trong những hướng dẫn viên của chúng tôi. Phần còn lại chỉ là một lặn giải trí. Gói này bao gồm hai hoặc ba lần lặn. Toàn bộ khóa học đang diễn ra trên tàu lặn tại Công viên Hàng hải Hòn Mun.

* Nó không quan trọng tổ chức nào đã cấp giấy chứng nhận lặn của bạn, điều quan trọng là giữ kỹ năng lặn với bình hơi của bạn được cập nhật.

Loading...