SCUBA DIVING COURSES Học lặn lấy bằng

 

PADI OPEN WATER COURSE. 

Dành trọn 3 ngày để tham gia khóa học lấy bằng PADI.

Thương thì Quyến sẽ gửi lý thuyết các bạn tự học online.

Ngày đầu tiển sáng kiểm tra lý thuyết chiều cùng ngày đi hồ bơi.
Hai ngày còn lại ra biển lặn.
Sau khi hoàn thành khóa học bạn đạt đước chứng chỉ PADI open water diver.

 
Tư vấn ngay