Tour riêng

Bạn và gia đình muốn có một không gian rất riêng tư cho chuyến đi bơi & lặn.
Hãy liên hệ với Quyến để đặt ca nô hoặt tàu riêng nhé. Thời gian có thể linh hoặt theo nhu cầu.
Liên hệ trực tiếp để có lịch trình & giá tiền hợp lý thuận tiện.

 
Tư vấn ngay